Դեպի վեր
Հայտարարություններ

07.04.2018

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


          Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անշարժ  գույքի  գնահատման գործունեության բնագավառում հերթական որակավորումն անցկացվելու է  2018 թվականի մայիսի 10-ին ժամը՝ 09:00 -ին:

Մասնագիտական որակավորում ստանալու համար կարող են դիմել այն անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն:

Հայտատուները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • գրավոր դիմում` կոմիտեի նախագահի անունով,
  • բարձրագույն կրթության մասին վկայող փաստաթղթի (դիպլոմի) պատճենը,
  • անձնագրի պատճենը,
  • պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը (3.000 ՀՀ դրամ, Հ/Հ 9 0000 5163283),
  • մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափի:

          Փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնում`  (ք. Երևան, Արշակունյաց 7), փոստով կամ Էլեկտրոնային եղանակով (info@cadastre.am) 2018թ. ապրիլի 9-ից մինչև 2018թ. ապրիլի 30-ը ներառյալ:

          Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 30.04.2018թ. մինչև ժամը 18:00:

Որակավորումը անցկացվելու է ՀՀ  կառավարությանն առընթեր  անշարժ  գույքի կադաստրի պետական  կոմիտեի «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության» ՊՈԱԿ-ում` ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2  հասցեում /12 հարկ/:

Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության հայտատու ֆիզիկական անձանց որակավորման ստուգման թեմատիկ հարցաշարը տեղադրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնական կայք  էջում www.cadastre.am

 

Հաշվի առնելով, որ ապրիլի 30-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է մայիս հինգ, տեղեկացնում ենք, որ փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 02.05.2018թ. մինչև ժամը 18:00: