Դեպի վեր
Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություններ
720.54 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հոկտեմբերին (վերլուծություն)
778.77 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի երրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
750.77 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում (վերլուծություն)
722.97 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի սեպտեմբերին (վերլուծություն)
867.73 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի օգոստոսին (վերլուծություն)
207.13 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հուլիսին (վերլուծություն)
645.83 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի առաջին կիսամյակում (վերլուծություն)
769.54 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակում (վերլուծություն)
713.38 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հունիսին (վերլուծություն)
710.31 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի մայիսին (վերլուծություն)
709.39 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի ապրիլին (վերլուծություն)
206.68 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի առաջին եռամսյակում (վերլուծություն)
213 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի մարտին (վերլուծություն)
229.9 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի փետրվար (վերլուծություն)
229.83 ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի շուկան 2017 թվականի հունվարին