Դեպի վեր
Պայմանագրեր
1.23 ՄԲ Ջրամատակարարման ծառայություններ
1.82 ՄԲ Փոստային ծառայություններ
1.98 ՄԲ Փոստային ծառայություններ
279.51 ԿԲ Էլեկտրականության բաշխման սարքերի սպասարկման ծառայություններ
290.18 ԿԲ Տեսագրման սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
1.32 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/1-ԱՊՊԱ
374.3 ԿԲ Հուշանվերների ձեռքբերում
1.68 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
1.48 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
1.16 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
535.79 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1-բացման նիստի արձանագրություն
1.26 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
1.61 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
1.82 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
378.29 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Բացման նիստի արձանագրություն
1.36 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/4/1 Հեռուստատեսային ծառայություններ
284.15 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/4/1 Բացման նիստի արձանագրություն
1.13 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Հերթի կառավարման համակարգի սպասարկում
1.74 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Հերթի կառավարման համակարգի սպասարկում
278.37 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Բացման նիստի արձանագրություն
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.64 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.43 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.63 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.58 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.87 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.53 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
590.81 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 բացման նիստի արձանագրություն
1.22 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.54 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.72 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.88 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
525.15 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 բացման նիստի արձանագրություն
1.44 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 Թղթի ձեռքբերման պայմանագիր
631.51 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 բացման նիստի արձանագրություն
247 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 Պայմանագրի համաձայնագիր
278.74 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1 բենզինի ձեռքբերման պայմանագրի համաձայնագիր
1.42 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1-Բենզինի ձեռքբերման պայմանագիր
605.5 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1-բացման նիստի արձանագրություն
1.2 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.63 ՄԲ Հանրային ծառայության պաշտոնաթերթում հայտարարությունների հրապարակման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/16
367.71 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.66 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3
1.94 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-2
1.77 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-1
480.64 ԿԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.35 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-2
1.47 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-1
1.54 ՄԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
340.8 ԿԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
384.24 ԿԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.55 ՄԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.71 ՄԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
354.33 ԿԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
1.5 ՄԲ Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/14
440.86 ԿԲ Աբովյանի սպասարկման գրասենյակում ներկելու ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/13
494.12 ԿԲ Բացիկների տպագրություն ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/3
903.44 ԿԲ Պատվիրակության հյուրասիրության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/15
370.43 ԿԲ Օդորակիչների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.05 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.18 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.74 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
488.5 ԿԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.4 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.16 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.94 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.6 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
447.62 ԿԲ Տպագրության աշխատանքներ
1.5 ՄԲ Արխիվացման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/11
1.56 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/10
1.23 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/9
315.58 ԿԲ Թղթերի պահոցների ձեռքբերում