Դեպի վեր
Պայմանագրեր
1.2 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.63 ՄԲ Հանրային ծառայության պաշտոնաթերթում հայտարարությունների հրապարակման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/16
367.71 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.66 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3
1.94 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-2
1.77 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-1
480.64 ԿԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.35 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-2
1.47 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-1
1.54 ՄԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
340.8 ԿԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
384.24 ԿԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.55 ՄԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.71 ՄԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
354.33 ԿԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
1.5 ՄԲ Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/14
440.86 ԿԲ Աբովյանի սպասարկման գրասենյակում ներկելու ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/13
494.12 ԿԲ Բացիկների տպագրություն ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/3
903.44 ԿԲ Պատվիրակության հյուրասիրության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/15
370.43 ԿԲ Օդորակիչների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.05 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.18 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.74 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
488.5 ԿԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.4 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.16 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.94 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.6 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
447.62 ԿԲ Տպագրության աշխատանքներ
1.5 ՄԲ Արխիվացման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/11
1.56 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/10
1.23 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/9
315.58 ԿԲ Թղթերի պահոցների ձեռքբերում