Դեպի վեր
Պայմանագրեր
1.43 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N << ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/3 >>
255.33 ԿԲ ԼԵՎԱՐԴ ՍՊԸ
1.53 ՄԲ Վելոֆիրմա ՍՊԸ
1.22 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/11
294.3 ԿԲ Արտէքսիմ ՍՊԸ
1.89 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/8
1.69 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿԱ ԱԳ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՇԵՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/7
1.02 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/4
1.06 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՔԱՂԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/3>>
1.14 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/2>>
1.39 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1
335.69 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/
1.37 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/2
354.02 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/2
1.23 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-3>>
1.23 ՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 23.02.2017թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-3 ավտոպահեստամասերի գնման պայմանագրի գնման ժամանակացույցը փոխելու մասին
1.14 ՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 23.02.2017թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-2 ավտոպահեստամասերի գնման պայմանագրի գնման ժամանակացույցը փոխելու մասին
1.12 ՄԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 23.02.2017թ. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-1 ավտոպահեստամասերի գնման պայմանագրի գնման ժամանակացույցը փոխելու մասին
1.45 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-2>>
1.29 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1-1>>
418.13 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/6/1
1 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-17/3/1-2
1.5 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-17/3/1
227.42 ԿԲ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1 26.12.2016. կնքված թիվ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1 ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների գնման պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
1.52 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1>>
1.52 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1>>
349.97 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/3/1
1.28 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/7-1
1.42 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/7-2
1.36 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/7
1.76 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N << ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/6>>
1.46 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/6
1.26 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՃ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (SMS) ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/25/1
1.33 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/2
1.19 ՄԲ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՍԱԳՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/2
1.28 ՄԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/25/1
1.35 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-2>>
1.22 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1-1>>
320.36 ԿԲ Բացման նիստի արձանագրություն-ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/9/1
1.23 ՄԲ Ջրամատակարարման ծառայություններ
1.82 ՄԲ Փոստային ծառայություններ
1.98 ՄԲ Փոստային ծառայություններ
279.51 ԿԲ Էլեկտրականության բաշխման սարքերի սպասարկման ծառայություններ
290.18 ԿԲ Տեսագրման սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
1.32 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/1-ԱՊՊԱ
374.3 ԿԲ Հուշանվերների ձեռքբերում
1.68 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
1.48 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
1.16 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1- Գեոդեզիական-քարտեզագրական աշխատանքներ
535.79 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1-բացման նիստի արձանագրություն
1.26 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
1.61 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
1.82 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Էլեկտրոնային ծրագրային համակարգերի սպասարկում
378.29 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/3 Բացման նիստի արձանագրություն
1.36 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/4/1 Հեռուստատեսային ծառայություններ
284.15 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/4/1 Բացման նիստի արձանագրություն
1.13 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Հերթի կառավարման համակարգի սպասարկում
1.74 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Հերթի կառավարման համակարգի սպասարկում
278.37 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-17/6/1 Բացման նիստի արձանագրություն
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.64 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.43 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.63 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.58 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.87 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
1.53 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցների ձեռքբերման պայմանագրեր
590.81 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/11/1 բացման նիստի արձանագրություն
1.22 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.54 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.71 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.72 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
1.88 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման պայմանագրեր
525.15 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/2.1 բացման նիստի արձանագրություն
1.44 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 Թղթի ձեռքբերման պայմանագիր
631.51 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 բացման նիստի արձանագրություն
247 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3/1 Պայմանագրի համաձայնագիր
278.74 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1 բենզինի ձեռքբերման պայմանագրի համաձայնագիր
1.42 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1-Բենզինի ձեռքբերման պայմանագիր
605.5 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1/1-բացման նիստի արձանագրություն
1.2 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.63 ՄԲ Հանրային ծառայության պաշտոնաթերթում հայտարարությունների հրապարակման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/16
367.71 ԿԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.66 ՄԲ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/3
1.94 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-2
1.77 ՄԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1-1
480.64 ԿԲ Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13/1 Գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.35 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-2
1.47 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3/3-1
1.54 ՄԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
340.8 ԿԲ Ծրագրային ապահովման սպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6/6.2
384.24 ԿԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.55 ՄԲ Էլեկտրական սարքերի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԾՁԲ-16/9/3
1.71 ՄԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
354.33 ԿԲ Անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8/2
1.5 ՄԲ Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/14
440.86 ԿԲ Աբովյանի սպասարկման գրասենյակում ներկելու ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/13
494.12 ԿԲ Բացիկների տպագրություն ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/3
903.44 ԿԲ Պատվիրակության հյուրասիրության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/15
370.43 ԿԲ Օդորակիչների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
1.05 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.18 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.74 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
488.5 ԿԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.4 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.16 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.94 ՄԲ Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/4
1.6 ՄԲ Տպագրության աշխատանքների ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի արձանագրություն
447.62 ԿԲ Տպագրության աշխատանքներ
1.5 ՄԲ Արխիվացման ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/11
1.56 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/10
1.23 ՄԲ Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/9
315.58 ԿԲ Թղթերի պահոցների ձեռքբերում