Դեպի վեր
Կոմիտեի նախագահի տեղակալներ

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ
Աշոտ Մուսայան

Ծնվել  է 1951թ.  հունիսի 14-ին,  Էջմիածին քաղաքում:

Կրթություն 

1983թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ իրավագետ է:

Աշխատանքային  գործունեություն

1970թ. Էջմիածնի «Պլաստմաս» գործարան՝ բանվոր 
1972-1975թթ. Էջմիածնի «Ռեզիստոր» գործարան՝ բանվոր, տնտեսագետ
1975-1977թթ. Էջմիածնի «Սարքաշինական» գործարան՝ բանվոր
1977թ. «Փարաքար» օդանավակայան` բանվոր

1977-1978թթ.  ՀՍՍՀ արդյունաբերական մինիստրության «Սիրիուս» գործարան՝ բանվոր
1983թ. Էջմիածնի «Էլեկտրոն» գործարան՝ ինժեներ-կարգավորող 
1983-1991թթ. ՀՍՍՀ արդարադատության նախարարություն՝ ավագ խորհրդատու, գլխավոր խորհրդատու 
1991-1996թթ. ՀՍՍՀ արդարադատության նախարարություն՝  Նաիրիի շրջժողդատավոր 
1997-1998թթ. ՀՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչություն՝ անշարժ գույքի գրանցման բաժնի պետ, այնուհետև ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարչության պետի տեղակալ
1999-ից առ այսօր ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ նախագահի տեղակալ:

Այլ տվյալներ

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով ՀԽՍՀ արդարադատության նախարարի 1987 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 713 հրամանով:

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով ԽՍՀՄ արդարադատության նախարարի 1989 թվականի ապրիլի 3-ի N 144-Կ հրամանով:

Պարգևատրվել է շնորհակալագրով ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի հունիսի 28-ի N 414-Ա որոշմամբ:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ՀՀ վարչապետի 2007 թվականի հունիսի 29-ի N 178 որոշմամբ:

Պարգևատրվել է պատվոգրով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 375-Ա հրամանով:

Պարգևատրվել է Անանիա Շիրակացու մեդալով ՀՀ նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ՆՀ-340-Ա հրամանագրով:

Պարգևատրվել է հուշամեդալով ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ նախագահի 25.12.2015թ. թիվ 348-Ա հրամանով

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

1970-1972թթ. ծառայել է Սովետական բանակում:

 

 

 

 

 

 

 

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ

  Նարեկ Գրիգորյան

Ծնվել է 1979թ. նոյեմբերի 12-ին, Երևանում:                          
Կրթություն
2001թ. ավարտել է   Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի համաշխարհային էկոնոմիկայի բաժինը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է:
2002թ. ավարտել է ՀՀ  ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարանի ասպիրանտուրան:
2004թ. ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան:
Աշխատանքային գործունեություն
2002-2005թթ.
§Ձեռնարկություններին աջակցում¦ հիմնադրամª առաջատար մասնագետ, ծրագրերի խմբի ղեկավար:
   2005-2007թթ.               §Առողջ սունկ¦ ՍՊԸª  ֆինանսական տնօրեն
   2007-2008թթ.                §Վոլե¦  ՍՊԸª տնօրեն
2008-2015թթ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեª  միջազգային կապերի բաժնի պետ
 2015-2016թթ.
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչությունª պետ
2016-ից առ այսօր
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ նախագահի տեղակալ:
Այլ տվյալներ
Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է, տնտեսագիտության թեկնածու:
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է , ունի երեք որդի:

Ծնվել է 1979թ. նոյեմբերի 12-ին, Երևանում:                          
Կրթություն

2001թ. ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի համաշխարհային էկոնոմիկայի բաժինը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է:

2002թ. ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարանի ասպիրանտուրան: 2004թ. ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան:

 

Աշխատանքային  գործունեություն

2002-2005թթ. «Ձեռնարկություններին աջակցում» հիմնադրամ` առաջատար մասնագետ, ծրագրերի խմբի ղեկավար:
2005-2007թթ. «Առողջ սունկ» ՍՊԸ`  ֆինանսական տնօրեն
2007-2008թթ. «Վոլե»  ՍՊԸ` տնօրեն
2008-2015թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե`միջազգային կապերի բաժնի պետ
2015-2016թթ. ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչություն` պետ
2016-ից առ այսօր ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ նախագահի տեղակալ:

 

Այլ տվյալներ

Մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է, տնտեսագիտության թեկնածու:


Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է , ունի երեք որդի:

 

 

 

 

 
Կոմիտեի նախագահի տեղակալ
                Դավիթ Սեդրակյան                                     

Ծնվել է 1984թ. ապրիլի 25-ին, Երևանում:

Կրթություն

2003թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատը, իսկ 2005թ.՝ մագիստրատուրան` ստացել տնտեսագետի որակավորում:

2009թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը` իրավաբանի որակավորմամբ:

2010թ. ընդունվել է Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական գիտությունների դպրոց:

 

Աշխատանքային  գործունեություն

2006-2007թթ. Երևանի Էրեբունի համայնք`համայնքի ղեկավարի խորհրդական

2007-2009թթ. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ

2013 թվականի մայիսի 5-ից Երևան քաղաքի ավագանու անդամ

2014-ից առ այսօր ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե՝ նախագահի տեղակալ:


Անձնական տվյալներ

2003-2005թթ. ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում:

Ամուսնացած է: