Դեպի վեր
Կառուցվածք

Կ Ո Մ Ի Տ Ե Ի    Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ

Մարտին Սարգսյան

Հեռ.` 060474110

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
 
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Աշոտ Մուսայան

 

Նարեկ Գրիգորյան 

Դավիթ Սեդրակյան

Հեռ.` 060474102

 

Հեռ.` 060474103

Հեռ.` 060474105

ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
 ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
Վարդան Հասրաթյան

Արման Պետրոսյան

Նիկոլայ Ավետյան

Հեռ.` 060474101

Հեռ.` 060474108

Հեռ.` 060474107

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
     ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

       ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

  

Կարինե Ոսկանյան

      Գագիկ Եգանյան

 

Հեռ.` 060474141

        Հեռ.` 060474122

 


I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

 

1. Վարչություններ


Գույքի գրանցման վարչություն

            Վարչության պետ` Խորեն Գասպարյան

             Հեռ.` 060474137

        Մեթոդաբանության բաժին

            Բաժնի պետ` Արմեն Ալեքսանյան

            Հեռ.` 060474138

        Գրանցման բաժին

            Բաժնի պետ` Էդգար Պետրոսյան

            Հեռ.` 060474134

Հաշվառման և հողաշինարարության վարչություն

            Վարչության պետ` Հասմիկ Ղազարյան

            Հեռ.`  060474118

       Հաշվառման  բաժին

            Բաժնի պետ` Հրայր Մկրտչյան

            Հեռ.` 060474119

        Հողաշինարարության բաժին

            Բաժնի պետ` Ռաֆիկ Մինասյան

            Հեռ.` 060474117

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն

            Վարչության պետ` Արթուր Թովմասյան

            Հեռ.` 060474111

        Հաշվապահական հաշվառման բաժին

            Բաժնի պետ` Նարինե Սեխլեյան

            Հեռ.` 060474115

        Եկամուտների և ծախսերի հաշվառման բաժին

            Բաժնի պետ` Վերոնիկա Նանյան

             Հեռ.` 060474116

Վերահսկողության վարչություն

            Վարչության պետ` Արսեն Բիձյան

            Հեռ.` 060474244

            Դիմում-բողոքների քննարկման բաժին

            Բաժնի պետ` Տիրան Խաչատրյան

            Հեռ.` 060474113

            Ստորաբաժանումների գործառույթների նկատմամբ վերահսկողության բաժին

            Բաժնի պետ` Արման Օսիկյան

            Հեռ.` 060474112

            Անշարժ գույքի հաշվառման տվյալների նկատմամբ վերահսկողության բաժին

            Բաժնի պետ` Արթուր Ստեփանյան

            Հեռ.`

           Սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժին

            Բաժնի պետ՝ Ռոբերտ Թեմուրյան

         Հեռ.` 060474204

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության վարչություն

            Վարչության պետ` Լարիսա Մանուկյան

            Հեռ.` 060474237

            Գեոդեզիայի բաժին

            Բաժնի պետ` Ալեքսանդր Սողոմոնյան

            Հեռ.` 060474238

            Քարտեզագրության բաժին

            Բաժնի պետ` Արտուր Ավդալյան

            Հեռ.` 060474236

Իրավաբանական վարչություն

            Վարչության պետ` Սամվել Մնացականյան

            Հեռ.` 060 474139

            Դատական մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

            Բաժնի պետ` Հայկ Հովսեփյան

            Հեռ.` 060474133

            Օրենսդրության մշակման և որակավորման բաժին

            Բաժնի պետ` Լիանա Քոչարյան

            Հեռ.` 060474132

Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման և համակարգված դիտարկումների վարչություն

            Վարչության պետ` Հմայակ Հակոբյան

            Հեռ.` 060474127

        Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման բաժին

            Բաժնի պետ` Հակոբ Հովհաննիսյան

            Հեռ.` 060474128

        Անշարժ գույքի համակարգված դիտարկումների բաժին

            Բաժնի պետ` Արսեն Գասպարյան

             Հեռ.` 060474146

 

2. Բաժիններ


Միջազգային կապերի բաժին

            Բաժնի պետ` Լենա Նիկողոսյան

            Հեռ.` 060474129

Անձնակազմի կառավարման բաժին

            Բաժնի պետ` Էդուարդ Սեինյան

            Հեռ.` 060474147

Գնումների կազմակերպման բաժին

            Բաժնի պետ`  Հրաչյա Մանուկյան

             Հեռ.` 060474142

Ներքին աուդիտի բաժին

            Բաժնի պետ`  Հրանտ Բաղդասարյան

            Հեռ.` 060474202

Առաջին բաժին

            Բաժնի պետ` Ռիտա Թադևոսյան

            Հեռ.` 060474143

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

            Բաժնի պետ` Լուսինե Նազարյան (տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու)

            Հեռ.` 060474109

Ընդհանուր բաժին

            Բաժնի պետ` Նաիրա Գևորգյան

            Հեռ.` 060474222


3. Սպասարկման գրասենյակներ

 

4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն

           Ղեկավար` Լևոն Ավետիսյան

           Հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2

           Հեռ.` 060474221

 

5. Տնտեսական մաս

           Սպասարկող անձնակազմի ղեկավար` Հակոբ Խաչատրյան

           Հեռ.` 060474140

 

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ


 Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչություն

            Տեսչության պետ` Արա Թորոսյան

            Հասցե` ք. Երևան, Մանանդյան 33

            Հեռ.` 060474169

 

III. Տարածքային ստորաբաժանումներ


Տարածքային (առանձնացված) ստորաբաժանումներ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 1930-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ
598.62 ԿԲ Կառուցվածքի գրաֆիկական պատկեր