Որակավորման քննություններ

Որակավորման քննություններ
Գնահատման հարցաշար
Քննության արդյունքների բողոքարկում

01.11.2022թ․ - հայտատու Սուրեն Տիգրանի Թոփալյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք

15.11.2022թ. - հայտատու Հասմիկ Վոլոդյայի Աբգարյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք