Համաշխարհային Բանկ

   Համաշխարհային բանկը միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն է, որը զարգացող երկրներին  աջակցում է ենթակառուցվածքային հիմնական ծրագրեր իրականացման հարցում։
   Կադաստրի կոմիտեն ներկայումս Համաշխարհային բանկի հետ աշխատում է Doing Business վարկանիշի շրջանակում, որի «Գույքի գրանցում» բաժինը առնչվում է Կադաստրի կոմիտեի գործառույթին: