Մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
2023

ՀՀ տարածքում գնահատման գործունեության մասնագիտական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից 2023 թվականի ընթացքում ուսումնասիրվել են թվով 51 գնահատողների կողմից կազմված թվով 450 հաշվետվություններ: Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Գնահատողների կազմած գնահատման հաշվետվությունների մասնագիտական ուսումնասիրությունների իրականացման 2023 թվականի տարեկան ժամանակացույց»-ը հաստատելու մասին N 453-Լ հրամանի (այսուհետ՝ Ժամանակացույց) համաձայն` hանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 11 գնահատողների կողմից կազմված թվով 198 գնահատման հաշվետվություններ: Ժամանակացույցում ընդգրկված 4 գնահատողներ հայտնել են, որ տվյալ ժամանակահատվածում գնահատման գործունեություն չեն իրականացրել: 2023 թվականի ընթացքում «Գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի ա) ենթակետի համաձայն՝ սուբյեկտների և շահառուների դիմումների հիման վրա Հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 19 գնահատողների կողմից կազմված թվով 84 գույքի գնահատման հաշվետվություններ, իսկ լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ թվով 34 գնահատողների կողմից կազմված թվով 168 գույքի գնահատման հաշվետվություններ: Վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում 2023 թվականի ընթացքում Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի հրամանով թվով 1 գնահատողի որակավորման վկայական դադարեցվել է՝ վկայականն ուժը կորցրած ճանաչելու միջոցով «Գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի հիման վրա:

2022

ՀՀ տարածքում գնահատման գործունեության մասնագիտական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից 2022 թվականի ընթացքում ուսումնասիրվել են թվով 34 գնահատողների կողմից կազմված թվով 243 հաշվետվություններ: Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվությունների մասնագիտական ուսումնասիրությունների իրականացման 2022 թվականի տարեկան ժամանակացույց»-ը հաստատելու մասին N 378-Լ հրամանի (այսուհետ՝ Ժամանակացույց) համաձայն՝ Ժամանակացույցում ընդգրկված են եղել թվով 30 գնահատող: Հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 23 գնահատողների կողմից կազմված թվով 203 գնահատման հաշվետվություններ: Ժամանակացույցում ընդգրկված 7 գնահատողներ հայտնել են, որ տվյալ ժամանակահատվածում գնահատման գործունեություն չեն իրականացրել: ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի «Գնահատման հաշվետվությունների ուսումնասիրությունների իրականացման կարգը և դեպքերը» հաստատելու մասին N 877-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ 2022 թվականի ընթացքում Հանձնաժողովի պատճառաբանված առաջարկության հիման վրա 1 գնահատող ընդգրկվել է Ժամանակացույցում և ուսումնասիրվել են գնահատողի կողմից կազմված թվով 10 գնահատման հաշվետվություններ: 2022 թվականի ընթացքում «Գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի համաձայն՝ սուբյեկտների և շահառուների դիմումների հիման վրա Հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 16 գնահատողների կողմից կազմված թվով 30 գույքի գնահատման հաշվետվություններ: Վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքում 2022 թվականի ընթացքում Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի հրամաններով թվով 3 գնահատողների որակավորման վկայականներ դադարեցվել են՝ վկայականն ուժը կորցրած ճանաչելու միջոցով, համապատասխանաբար՝ «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, «Գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ կետերի հիման վրա: