Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրեր

Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրեր

The content is available only in Armenian version

 • Կադաստրի կոմիտեի 2024 թվականի բյուջետային հայտի բացատրագիր
  1 MB
 • 2022-2026-ձև1
  142 KB
 • Կադաստրի կոմիտեի 2023 թվականի բյուջետային հայտի բացատրագիր
  2 MB
 • 2021-2025-ձև1
  114 KB
 • ձև1
  233 KB
 • ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
  158 KB
 • Միջնաժամկետ ծրագիր 2020-2022 թթ., Հասարակության իրազեկման և տեղեկատվության ոլորտում Ներկա իրավիճակը
  881 KB
 • ԾՐԱԳԻՐ, ՀՀ համայնքների գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային գնահատման աշխատանքների
  1 MB
 • ԾՐԱԳԻՐ, Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գույքագրման և կադաստրային քարտեզներում տեղ գտած անճշտությունների ուղղման աշխատանքների
  2 MB
 • Հավելված N 12, ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  1 MB
 • Հավելված N 3
  2 MB
 • Կադաստր 2020-2022թթ․
  136 KB
 • Հավելվածներ
  618 KB
 • Գանձված այլ եկամուտներ 2020-2022թթ․
  110 KB
 • Միավորի հաշվարկ
  1 MB
 • Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի 2020 թվականի բյուջետային հայտի բացատրագիր
  1 MB
 • Հավելված N 12
  951 KB
 • Միջնաժամկետ ծրագիր 2021-2023 թթ. Հասարակության իրազեկման և տեղեկատվության ոլորտում Ներկա իրավիճակը
  721 KB
 • ՀԱՅՏ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ (ՄԺԾԾ)
  4 MB