Արտաքին կապերի վարչություն

Արտաքին  կապերի վարչություն

Պետ` Տրդատ Չալըմյան

     060 474 129

     international@cadastre.am


Արտաքին կապերի վարչությունը համակարգում է կոմիտեի միջազգային համագործակցությունը, մշակում է միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկներ։

Կոմիտեի գործունեությունից և գործառույթներից բխող խնդիրների համատեղ լուծման նպատակով վարչությունն իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների հետ փոխշահավետ գործընկերային հարաբերությունների հաստատում և համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքներ, ինչպես նաև կոմիտեի արարողակարգային միջոցառումների ապահովում։