Հողային հաշվեկշիռ ըստ համայնքների

Հողային հաշվեկշիռ ըստ համայնքների
Արագածոտն Արարատ Արմավիր Գեղարքունիք Երևան Լոռի Կոտայք Շիրակ Սյունիք Վայոց Ձոր Տավուշ