Մասիս գյուղը՝ Մասյաց, Արարատ գյուղը՝ Նոր Սալմաստ, Խաչփառը՝ Խաչափար. համայնքներում կքննարկվեն առաջարկվող տեղանունները

28.08.2019
Մասիս գյուղը՝ Մասյաց, Արարատ գյուղը՝ Նոր Սալմաստ, Խաչփառը՝ Խաչափար. համայնքներում կքննարկվեն առաջարկվող տեղանունները

 Կադաստրի կոմիտեի ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանին է ուղարկել մարզի մի քանի տեղանունների փոփոխությունների առաջարկների ցանկը և խնդրել համապատասխան համայնքներում քննարկելդրանք, կարծիք հայտնել։ 

 Կադաստրի նույնականացման բազայում տեղանունները տարբերակելու համար առաջարկվում է Մասիս գյուղն անվանափոխել Մասյաց, Արարատ գյուղը՝ Նոր Սալմաստ: Օտարամուտ Դիմիտրով տեղանվան փոխարեն հանձնաժողովն առաջարկում է Պտղաշեն կամ Գյուղաձոր տարբերակները:

 Խաչփառ տեղանվան փոխարեն առաջարկվում է ոչ թե Խաչփար,այլ Խաչափար տարբերակը, որը Խաչփառ գյուղի հին պատմական անվանը՝ «Խաչափարախ» (նշանակությունը՝ վանք), ավելի մոտ է: 

 Ի դեպ, համայնքը Խաչփար անվանափոխելու մասին ավագանու հաստատած առաջարկությունը համայնքի ղեկավարը դեռևս 2011 թվականին տարածքային կառավարման նախարարին է ուղարկել արդեն իսկ իրենց առաջարկած՝ «Խաչփար» տարբերակով ձևաթղթի վրա: