ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

30.08.2022
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ հայրենակիցներ,

Կադաստրի կոմիտեի https://www.e-cadastre.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով իրավունքի պետական գրանցման դիմում մուտքագրելիս, եթե կատարվելու է օտարման գործարք (այսինքն՝ իրավունքի գրանցման հիմք են հանդիսանալու առուվաճառքի, նվիրատվության կամ առուվաճառքի և հիփոթեքի պայմանագրերը), կատարեք նաև գույքահարկի հարցում։

Մանրամասները և քայլերի հաջորդականությունը կարող եք տեսնել կայքում տեղադրված ուղեցույցում՝ հետևյալ հղմամբ․

https://www.e-cadastre.am/.../pages/pg_6177656557__.pdf :

Գույքահարկի պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ 0-ական տեղեկանքը կգեներացվի դիմումին կից փաստաթղթերի փաթեթում՝ դիմումի կադաստրային գործին կցագրման փուլում։

Էկրանին կարմիր գույնով հայտնված «Գույքի վրա առկա է պարտավորություն» հաղորդագրությունը հայտնվելու դեպքում անհրաժեշտ է մարել պարտավորությունները՝ մինչ դիմումի գրանցումը, այլապես վարույթը կկասեցվի՝ 0-ական տեղեկանքի բացակայության պատճառով։