ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՈՊՈՐՏԱԼՈՒՄ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ՇԵՐՏԸ

02.08.2023

Հարգելի՛ հայրենակիցներ, գործընկերներ,

ՀՀ Կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեների համագործակցության արդյունքում Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի Ազգային գեոպորտալի https://maparmenia.am/ քարտեզագրական համակարգում հանրության համար այսուհետ հասանելի է պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը նկարագրող քարտեզագրական շերտը։

Քարտեզագրական բաղադրիչը հնարավորություն է տալիս առցանց միջավայրում դիտելու կադաստրային քարտեզը՝ օդալուսանկարների (օրթոֆոտոհատակագծերի) հետ համադրված, ինչը կարևոր տեղեկատվական հարթակ է նաև ներդրողների համար:

Հասանելի են հետևյալ շերտերը՝

  • վարչատարածքային սահմաններ (համայնք, մարզկենտրոն),
  • կադաստրային քարտեզ (հողամաս, թաղամաս, շենք),
  • տեղագրական քարտեզ (ճանապարհներ, գետեր),
  • օդալուսանկարներ (օրթոֆոտոհատակագծեր)։

Առցանց միջավայրում համապատասխան գործիքի միջոցով հնարավոր է քարտեզի վրա չափել երկարություն և մակերես: