Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող`անշարժ գույքի կադաստրի զարգացման 2010 թվականի համալիր ծրագիր

02.04.2010
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող`անշարժ գույքի կադաստրի զարգացման 2010 թվականի  համալիր ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 25.03.2010թ. N 305-Ն որշման հավելված