Որակավորման քննություններ

Որակավորման քննություններ
Գնահատման հարցաշար
Քննության արդյունքների բողոքարկում

01.11.2022թ․ - հայտատու Սուրեն Տիգրանի Թոփալյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք
29.11.2022թ. - Հրաման N427-Ա


15.11.2022թ. - հայտատու Հասմիկ Վոլոդյայի Աբգարյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք
15.12.2022թ. - Հրաման N443-Ա


07.12.2022թ․ - հայտատու Միքայել Կարենի Սարգիսջանյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք
04.01.2023թ. - Հրաման N1-Ա


21.12.2022թ․ - հայտատու Արտակ Ռազմիկի Սարգսյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք
04.01.2023թ. - Հրաման N2-Ա

26.06.2023թ. - հայտատու Վաղինակ Էմիլի Անանյանի կողմից Կոմիտե է ներկայացվել որակավորման քննության արդյունքների վերաբերյալ գրավոր բողոք

04.07.2023թ. - Հրաման N292-Ա