Թափուր պաշտոն

Վերջնաժամկետ 25.12.2020 - Ակտուալ չէ
Կոդ
Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ՝ քարտուղարության փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 61-26.5-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, ժամը 11։00-ին Կադաստրի կոմիտե (ք. Երևան, Արշակունյաց 7):
Հարցազրույցի հրավիրվող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝
  1. անձնագիր (ՀԾ համարանիշ)
  2. դիպլոմ  (առկայության դեպքում)
  3. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում)
  4. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով
Հարցազրույցը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով։
Հիմնական աշխատավարձի չափը կազմում է 95,903 ՀՀ դրամ։
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, ունենա պատասխանատվություն ստանձնելու կարողություն։
Կադաստրի կոմիտեի քարտուղարության փաստաթղթավարի (ծածկագիր՝ 61-26.5-Մ7-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում (էլեկտրոնային օրինակը կցվում է)։
Աշխատավայրի հասցեն է՝ ՀՀ ք․ Երևան, Արշակունյաց 7:
Վարկանիշային ցուցակում գրանցված անձանց հարցազրույցի հրավիրելու համար տեղեկացնելու վերջնաժամկետի օրն է 2020 թվականի  դեկտեմբերի 25-ը։
Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 060-474247 հեռախոսահամարով կամ ուղարկել հաղորդագրություն (hr@cadastre.am) էլեկտրոնային փոստի հասցեին։