Հայտարարություն

Վերջնաժամկետ 03.04.2024 - Ակտուալ չէ
Կոդ

ՀՀ վարչապետի 2024 թվականի հունվարի 24-ի «ՀՀ 2025 թվականի բյուջետային գործընթացը» սկսելու մասին թիվ 71-Ա որոշման համաձայն Կադաստրի կոմիտեն կազմակերպել է  ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ 2025 թվականի բյուջետային հայտի) քննարկում շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ։ Քննարկմանը մասնակցելու համար խնդրում ենք մասնակցության հայտը մինչև 2024 թ ապրլիի 3-ը ուղարկել info@cadastre.am հասցեին։

 

Բյուջետային ծրագրի նկարագիր

Կադաստրի կոմիտեի 2025 թվականի բյուջետային հայտի բացատրագիր

ՄԺԾԾ ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության ոլորտային քաղաքականությունը

Նախահաշիվ