Land balance

Land balance
 • Հայաստանի Հարապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2020 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 3 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 1927-Ն որոշում
  494 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2020 թ.
  483 KB
 • Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման (Ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2020 թ.
  1 MB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2019 թ.
  872 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2019 թվականի հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը) հաստատելու մասին 03.10.2019
  600 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2019 թ.
  710 KB
 • Հայաստանի Հարապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2018 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1119-Ն որոշում
  217 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2018 թ.
  436 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2018 թ.
  923 KB
 • Հայաստանի Հարապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2017 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1338-Ն որոշում
  532 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2017 թ.
  550 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2017 թ.
  206 KB
 • Հայաստանի Հարապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2016 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 13 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1059-Ն որոշում
  64 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2016 թ.
  67 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների ) առ 01.07.2016 թ.
  142 KB
 • Հայաստանի Հարապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2015 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1189-Ն որոշում
  59 KB
 • Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշականության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2015 թ.
  148 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2015 թ.
  1 MB
 • Հայաստանի Հարապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2014 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշիռ) մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 1080-Ն որոշում
  41 KB
 • Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշականության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2014թ.
  481 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2014 թ.
  413 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության ոռոգվող հողերի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2013 թ.
  227 KB
 • Հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվություն (ըստ նպատակային նշականության, հողատեսքերի ու գործառնական նշանակության և սեփականության սուբյեկտների) առ 01.07.2013 թ.
  493 KB