Official clarifications

Official clarifications
  • Պետական մարմինների կողմից անձնական տվյալների մշակման ուղեցույց
    109 KB