Հասցեների ռեգիստր

Հասցեների ռեգիստր

  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» N 2387-Ն որոշման հիման վրա հանրապետությունում ներդրվեց հասցեների ռեեստրի համակարգը, որը իրենից ներկայացնում է անշարժ գույքի հասցեների (գործող և չեղյալ) վերաբերյալ տեքստային, փաստաթղթային և գրաֆիկական տվյալների մեկ միասնական, համակարգված ցանկ:

   Հասցեների ռեեստրի գրաֆիկական բաղադրիչը կազմված է համայնքների կադաստրային քարտեզների հիման վրա ստեղծված հասցեների քարտեզներից, որոնցում, կախված բնակավայրերի կառուցապատման առանձնահատկություններից և խտությունից, 1:2000 կամ 1:5000 մասշտաբով արտացոլվում են հասցեավորման օբյեկտները և դրանց հասցեները:

 Հասցեների ռեեստրի իրավական (տեքստային, փաստաթղթային) բաղադրիչ է հանդիսանում հասցեավորման օբյեկտների իրավական և որակական տեղեկությունների ամբողջությունը, որը ներառում է հասցեավորման օբյեկտի (անշարժ գույքի միավորի) կադաստրային ծածկագիրը, օբյեկտի հասցեն, հասցեի տրամադրման վերաբերյալ որոշման ամսաթիվը և համարը, հասցեավորման օբյեկտի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը (անվանումը), անշարժ գույքի նպատակային նշանակությունը և օգտագործման նպատակը:
Հասցեների ռեեստրի իրավական բաղադրիչը ձևավորվում է հասցեների և անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման իրականացման արդյունքում հավաքագրվող տեղեկություններից և փաստաթղթերից:

 

Անշարժ գույքի հասցեների գրանցումը

  Անշարժ գույքի հասցեների գրանցումը իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի (հասցեների ռեգիստր) աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումները:
Հասցեների գրանցման համար հիմք են հանդիսանում անշարժ գույքին հասցե տրամադրելու վերաբերյալ լիազոր մարմնի (համայնքների ղեկավարներ) կողմից կայացված որոշումները, ինչպես նաև ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման վերաբերյալ որոշումները:

 Անշարժ գույքի հասցեների գրանցման առանձնահատկությունները, գրանցման ժամկետները և գրանցման համար նախատեսված վճարը սահմանված են «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: