Ծրագրեր

Ծրագրեր

Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, կայքի այցելուներ: Կայքի այս բաժինը վերաբերում է Կադաստրի կոմիտեի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման ցանկերով տարեկան հանձնարարված ծրագրերին, զարգացման, միջնաժամկետ ծախսային և միջազգային ծրագրերին: Դրանց կատարման ժամանակացույցերի մանրամասներն ուսումնասիրելու նպատակով ընտրեք և այցելեք համապատասխան հատվածը: