ՀՀ օրենքներ

ՀՀ օրենքներ

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք