Հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ
 • ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի հայտարարատու աշխատակիցների 2018 թվականին ստացված եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք
  28 KB
 • 2019 թվականի հունվար-փետրվար ժամանակահատվածի պարգևատրման ցուցակ
  135 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 22.09.2016թ. N 28/1 որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման...
  4 MB
 • ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
  4 MB
 • ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի աշխատակիցների (իրենց համաձայնությամբ) 2018 թվականի դեկտեմբերի պարգևատրման ցուցակ
  34 KB