Government programs

Government programs
 • ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 505-Լ որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագրի առաջընթացի
  113 KB
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 505-Լ որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագրի առաջընթացի
  631 KB
 • ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 505-Լ որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագրի առաջընթացի
  543 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» 15.01.2014 թվականի N 10-Ն և 31.07.2014 թվականի N 777-Ն որոշումներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանք
  571 KB
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
  1 MB
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Կադաստրի կոմիտեի կողմից 2019 թվականին կատարված հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ
  2 MB
 • ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվության
  194 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման ցանկերով Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ
  221 KB
 • 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՆՔ
  42 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման ցանկերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանք
  55 KB
 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք-սեղմագիր
  36 KB
 • Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից 2016թ. սեպտեմբեր - 2017թ. սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում իրականացված միջոցառումների, գերակա խնդիրների և բարեփոխումների վերաբերյալ հաշվետվություն
  975 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվության սեղմագիր
  42 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք-սեղմագիր
  47 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվության սեղմագիր
  61 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին տեղեկանք-սեղմագիր
  38 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման ցանկերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանք
  57 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» 15.01.2014 թվականի N 10-Ն և 31.07.2014 թվականի N 777-Ն որոշումներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանք
  69 KB
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 800–Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանք
  79 KB