Բարեփոխումներ

 • Հասցեների ռեգիստր
  Հասցեների ռեգիստր
  Կադաստրի կոմիտեին է վերապահված Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի վարումը, Հանրապետությանում աշխարհագրական անվանումների հաշվառումը, անշարժ գույքի հասցեների գրանցումը:
  Ավելին
 • Ինտեգրված կադաստր
  Ինտեգրված կադաստր
  Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված կադաստրի ստեղծումը և ներդրումը հնարավորություն են տալիս Հայաստանի Հանրապետության, նրա առանձին վարչատարածքային միավորների, ինչպես նաև առանձին ճյուղերի կառավարման խնդիրների լուծման ժամանակ կառավարման մարմիններին տրամադրել տարաբնույթ, սակայն համակարգված և հավաստի տարածական տեղեկատվություն, որը թույլ կտա իրականացնել իրավիճակի համալիր և համաժամանակյա վերլուծություն:
  Ավելին
 • e-cadastre
  e-cadastre
  Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հարթակ
  Ավելին