Հայտարարություններ

 • 30.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.5-Մ4-3
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  05.12.2023
  Ավելին
 • 24.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  30.11.2023
  Ավելին
 • 23.11.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  28.11.2023
  Ավելին
 • 17.11.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  ՀՀ տարածքում գնահատման գործունեության բնագավառում հայտատու ֆիզիկական անձանց որակավորման քննություն
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  01.12.2023
  Ավելին
 • 16.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ2-19
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  22.11.2023
  Ավելին
 • 16.11.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի գնումների կազմակերպման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.11.2023
  Ավելին
 • 16.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-41
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  22.11.2023
  Ավելին
 • 15.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-64
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.11.2023
  Ավելին
 • 15.11.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.11.2023
  Ավելին
 • 14.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.7-Ղ4-3
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.11.2023
  Ավելին
 • 06.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9զ2-Ղ4-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  10.11.2023
  Ավելին
 • 03.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.1-Մ3-4
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.11.2023
  Ավելին
 • 02.11.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.4-Մ3-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  07.11.2023
  Ավելին
 • 27.10.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.5-Մ4-4
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  01.11.2023
  Ավելին
 • 26.10.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.7-Ղ4-5
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  01.11.2023
  Ավելին
 • 23.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  26.10.2023
  Ավելին
 • 19.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.10.2023
  Ավելին
 • 19.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.10.2023
  Ավելին
 • 13.10.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ2-12
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  19.10.2023
  Ավելին
 • 12.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-3
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  18.10.2023
  Ավելին
 • 10.10.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.10.2023
  Ավելին
 • 10.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  13.10.2023
  Ավելին
 • 10.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  13.10.2023
  Ավելին
 • 09.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  ՀՀ տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հերթական որակավորում:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.10.2023
  Ավելին
 • 05.10.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  10.10.2023
  Ավելին
 • 28.09.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Ղ5-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  04.10.2023
  Ավելին
 • 28.09.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.4-Մ3-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  04.10.2023
  Ավելին
 • 26.09.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ4-5
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  29.09.2023
  Ավելին
 • 22.09.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8գ-Մ3-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  28.09.2023
  Ավելին
 • 18.09.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8գ-Մ3-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  22.09.2023
  Ավելին