Հայտարարություններ

 • 02.03.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.1-Մ2-10
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.03.2022
  Ավելին
 • 02.03.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ4-3
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.03.2022
  Ավելին
 • 02.03.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6դ2-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.03.2022
  Ավելին
 • 01.03.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ7-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  02.03.2022
  Ավելին
 • 01.03.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ-Մ3-7
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  07.03.2022
  Ավելին
 • 01.03.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա1-Մ7-3
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին «ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  04.03.2022
  Ավելին
 • 28.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ5-5
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  04.03.2022
  Ավելին
 • 28.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա3-Մ7-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  01.03.2022
  Ավելին
 • 28.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.1-Մ2-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին Գրանցման վարչության գրանցման բաժնի գլխավոր մասնագետի
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.03.2022
  Ավելին
 • 28.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4.2-Մ2-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին Գրասենյակների համակարգման վարչության Համակարգման և մշտադիտարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.03.2022
  Ավելին
 • 25.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.7.1-Ղ4-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.03.2022
  Ավելին
 • 25.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ5-30
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.03.2022
  Ավելին
 • 25.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա2-Մ7-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  26.02.2022
  Ավելին
 • 24.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա1-Մ7-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.02.2022
  Ավելին
 • 22.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4.2-Մ2-2
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.02.2022
  Ավելին
 • 16.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա1-Մ7-3
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.02.2022
  Ավելին
 • 16.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9գ-Մ3-4
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  22.02.2022
  Ավելին
 • 15.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա1-Մ7-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.02.2022
  Ավելին
 • 10.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4.2-Մ2-3
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.02.2022
  Ավելին
 • 09.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ3-83
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  15.02.2022
  Ավելին
 • 08.02.2022
  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Կոդ
  Կոմիտեի կադաստրային գնահատման և շուկայի վերլուծության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  11.02.2022
  Ավելին
 • 08.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա1-Մ7-4
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.02.2022
  Ավելին
 • 07.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.1.1-Մ3-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  11.02.2022
  Ավելին
 • 04.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա2-Մ7-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  05.02.2022
  Ավելին
 • 03.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4.1-Մ4-5
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.02.2022
  Ավելին
 • 02.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա1-Մ7-3
  Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.02.2022
  Ավելին
 • 03.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ2-4
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  08.02.2022
  Ավելին
 • 03.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.1-Մ2-12
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  08.02.2022
  Ավելին
 • 01.02.2022
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  02.02.2022
  Ավելին
 • 31.01.2022
  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Կոդ
  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հերթական որակավորումն անցկացվելու է 2022 թվականի մարտի 2-ին ժամը 1100 -ին:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  18.02.2022
  Ավելին