Հայտարարություններ

 • 26.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9ա1-Մ7-3
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  31.05.2023
  Ավելին
 • 25.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ1-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  26.05.2023
  Ավելին
 • 23.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ1-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.05.2023
  Ավելին
 • 19.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4-Մ4-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.05.2023
  Ավելին
 • 19.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9թ3-Ղ4-1
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.05.2023
  Ավելին
 • 19.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ1-Մ6-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.05.2023
  Ավելին
 • 18.05.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  ՀՀ տարածքում գնահատման գործունեության բնագավառում հայտատու ֆիզիկական անձանց որակավորման քննությունն անցկացվելու է 2023 թվականի հունիսի 19-ին:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  31.05.2023
  Ավելին
 • 17.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ6-4
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  18.05.2023
  Ավելին
 • 16.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ4-3
  ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  19.05.2023
  Ավելին
 • 16.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.1-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.05.2023
  Ավելին
 • 15.05.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  18.05.2023
  Ավելին
 • 05.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ6-4
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  06.05.2023
  Ավելին
 • 04.05.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.1-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  05.05.2023
  Ավելին
 • 26.04.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Շիրակի մարզային ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  02.05.2023
  Ավելին
 • 26.04.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9զ4-Ղ4-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.05.2023
  Ավելին
 • 25.04.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.5-Մ6-3
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  26.04.2023
  Ավելին
 • 20.04.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ4-8
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.04.2023
  Ավելին
 • 20.04.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ4-4
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  27.04.2023
  Ավելին
 • 11.04.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  14.04.2023
  Ավելին
 • 06.04.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հերթական որակավորումն անցկացվելու է 2023 թվականի մայիսի 10-ին ժամը 1100 -ին:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  02.05.2023
  Ավելին
 • 05.04.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  10.04.2023
  Ավելին
 • 05.04.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  10.04.2023
  Ավելին
 • 24.03.2023
  ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ 2024 թվականի բյուջետային հայտի) քննարկում
  Կոդ
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.04.2023
  Ավելին
 • 21.03.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.5-Մ2-12
  ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.03.2023
  Ավելին
 • 21.03.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-86
  Կադաստրի կոմիտեի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  24.03.2023
  Ավելին
 • 16.03.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանումում փորձագետ ներգրավելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.03.2023
  Ավելին
 • 13.03.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ3-6
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.03.2023
  Ավելին
 • 01.03.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.2-Մ2-14
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  07.03.2023
  Ավելին
 • 23.02.2023
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.8դ-Մ2-8
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  01.03.2023
  Ավելին
 • 20.02.2023
  Հայտարարություն
  Կոդ
  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գնահատման գործունեության բնագավառում հայտատու ֆիզիկական անձանց որակավորման (այսուհետ՝ Որակավորում) քննությունն անցկացվելու է 2023 թվականի մարտի 20-ին, ժամը՝ 10:00-ին, ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի 12-րդ հարկում:
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  03.03.2023
  Ավելին