Հայտարարություններ

 • 17.06.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9զ-Մ2-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  23.06.2021
  Ավելին
 • 16.06.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ3-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  22.06.2021
  Ավելին
 • 11.06.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ը1-Ղ4-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.06.2021
  Ավելին
 • 10.06.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6բ2-Ղ4-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.06.2021
  Ավելին
 • 10.06.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6զ3-Ղ4-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  16.06.2021
  Ավելին
 • 03.06.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.3-Ղ3-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  09.06.2021
  Ավելին
 • 26.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա3-Մ5-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  02.06.2021
  Ավելին
 • 20.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.7.1-Ղ3-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  26.05.2021
  Ավելին
 • 20.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.05.2021
  Ավելին
 • 19.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.7-Մ6-1)
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.05.2021
  Ավելին
 • 19.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ3-97
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.05.2021
  Ավելին
 • 19.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ3-67
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.05.2021
  Ավելին
 • 19.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ3-39
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.05.2021
  Ավելին
 • 19.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4.1-Մ2-5
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  25.05.2021
  Ավելին
 • 18.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Մ7-12
  Կադաստրի կոմիտեի Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման արխիվի բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 61-26.9է-Մ7-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամանակավոր զբաղեցնելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.05.2021
  Ավելին
 • 14.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.4.1-Մ2-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.05.2021
  Ավելին
 • 14.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9է-Ղ4-3
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.05.2021
  Ավելին
 • 06.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ6-2
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  06.05.2021
  Ավելին
 • 04.05.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.7-Մ6-1
  Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  05.05.2021
  Ավելին
 • 30.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ-Մ3-5
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  06.05.2021
  Ավելին
 • 29.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.3-Ղ4-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  04.05.2021
  Ավելին
 • 27.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.6ա2-Մ5-8
  «Արաբկիր» սպասարկման գրասենյակի ավագ մասնագետ
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  30.04.2021
  Ավելին
 • 23.04.2021
  Հայտարարություն
  Կոդ
  ՀՀ տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հերթական որակավորումը
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  07.05.2021
  Ավելին
 • 21.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ2-7
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  23.04.2021
  Ավելին
 • 15.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9գ-Ղ3-1
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.04.2021
  Ավելին
 • 15.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ-Մ5-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  21.04.2021
  Ավելին
 • 15.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ-Մ2-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  17.04.2021
  Ավելին
 • 13.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.1-Մ2-1
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.04.2021
  Ավելին
 • 13.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-26.9դ-Մ5-2
  Կադաստրի կոմիտեն հայտարարում է  ներքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.04.2021
  Ավելին
 • 12.04.2021
  Թափուր պաշտոն
  Կոդ 61-25.6-Մ6-2
  Հայտերն ընդունվում են մինչև
  20.04.2021
  Ավելին