Միջազգային համագործակցություն

Կադաստրի կոմիտեի երկկողմ և բազմակողմ  համագործակցությունն իրականացնում է արտաքին կապերի վարչությունը։ Վարչությունն այդ համագործակցությունը տարբեր ձևաչափերով համակարգում է նաև միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների հետ։ Մշտական գործընկերների ցանկը ներկայացված է ստորև։